RAPORT Pozaapteczny obrót lekami OTC

Wartość polskiego rynku leków OTC sprzedawanych w obrocie pozaaptecznym według danych firmy AC Nielsen wynosi około 454 mln zł w skali roku. Oznacza to, że miesięcznie Polacy w sklepach ogólnodostępnych wydają na leki około 36 mln zł, co przekłada się na 7 mln opakowań.

Pacjenci nabywający leki OTC w placówkach pozaaptecznych mają bardzo ograniczony dostęp do informacji na temat właściwego stosowania i przechowywania produktów leczniczych. Zgodnie z regułami psychologii behawioralnej szeroka dostępność leków na półkach sklepowych powoduje pojawianie się potrzeb zakupu eksponowanych produktów, a panowanie pacjenta nad własnymi zachowaniami jest trudne. Z uwagi na dobro pacjenta oraz społeczeństwa, uzasadnione jest sięgnięcie po rozwiązania innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, których zdecydowano się wprowadzić regulacje – zwłaszcza w zakresie ograniczenia maksymalnej dawki paracetamolu dostępnego poza apteką lub ilości opakowań, jakie mogą być wydane podczas jednorazowych zakupów.

Polska wyróżnia się negatywnie na tle innych krajów brakiem ograniczeń dotyczących maksymalnych ilości bądź dawek leków sprzedawanych w placówkach innych niż apteka.

W połowie 2017 roku Ministerstwo Zdrowia odstąpiło od prób wprowadzenia zmian, uzasadniając to racjami ekonomicznymi, czyli interesami producentów i placówek handlowych, mimo że udział leków w obrotach przeciętnej placówki handlu detalicznego wynosi poniżej 1 proc. Przepisy regulujące pozaapteczny obrót lekami wymagają jednak zmian, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Szczegółowo wyjaśniamy to w raporcie "Pozaapteczny obrót lekami OTC. Bezpieczeństwo, ekonomia i oczekiwania pacjentów".

List do Ministra Zdrowia - kliknij, aby przeczytać

Raport o obrocie pozaaptecznym - kliknij, aby przeczytać lub pobrać

 

Sprostowanie

Dane opublikowane w Raporcie „Pozaapteczny obrót lekami OTC” , których jako źródło wskazywany był Nielsen zostały wykorzystane w Raporcie bez wymaganej zgody i autoryzacji firmy Nielsen, a Nielsen odmawia potwierdzenia autentyczności lub prawidłowości jakichkolwiek danych ujawnionych w Raporcie w związku z powyższym z treści Raportu usunięto jakiekolwiek odniesienia do Nielsen jako źródła danych.