List do prezydenta RP

30 października 2015 roku Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki złożyło pismo u prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym prosi o pomoc w rozwiązaniu społecznego problemu związanego z konsekwencjami obecności ogromnej liczby leków w obrocie pozaaptecznym. W piśmie Stowarzyszenie przypomniało władzom, że obecny stan prawa w Polsce stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wniosło m.in. o wprowadzenie przepisów umożliwiających rzeczywisty nadzór państwa nad obrotem pozaaptecznym i ograniczenie liczby leków poza aptekami oraz sprzedaż produktów w najmniejszych zarejestrowanych opakowaniach i dawkach, usunięcie ze sprzedaży ogólnodostępnej leków stosowanych u dzieci. Stowarzyszenie proponuje też wprowadzenie przepisów gwarantujących, że sprzedaż leków będzie prowadzona wyłącznie przez osoby merytorycznie przygotowane.

List do prezydenta poparł samorząd aptekarski reprezentowany przez Okręgowe Izby Aptekarskie: Gdańską, Pomorsko-Kujawską, Łódzką, Białostocką, Częstochowską, Kaliską, Śląską, Krakowską, Lubelską, Opolską, Podkarpacką, Kielecką, Zachodniopomorską, Olsztyńską, Dolnośląską, Naczelną Izbę Aptekarską oraz środowisko farmaceutyczne reprezentowane przez Ruch Aptekarzy Polskich.

Zapoznaj się z treścią listu

 

List popierają: