List do posłów z Komisji Zdrowia

Szanowna Pani Poseł! Szanowny Panie Pośle!

Jednym z priorytetów środowiska farmaceutycznego i pacjentów w obecnej kadencji Sejmu jest wprowadzenie opieki farmaceutycznej z prawdziwego zdarzenia w polskich aptekach.

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej to wymierne korzyści dla systemu ochrony zdrowia w Polsce:

● mniejsze kolejki u lekarzy – farmaceuci mogą wziąć na siebie ciężar kontaktu z pacjentem potrzebującym interwencji doraźnej lub prostego badania;
● pacjent zyskuje opiekę farmaceuty - kolejnego profesjonalisty - co zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo leczenia;
● łatwiejszy i szybszy dostęp do opieki medycznej - w Polsce jest ok. 14 tys. aptek i 26 tys. farmaceutów, którzy mają kwalifikacje, by włączyć się w proces leczenia (ponad połowa pacjentów w Europie dociera do apteki w ciągu 5 minut);
● zwiększenie rangi zawodu farmaceuty - bez wprowadzenia opieki farmaceutycznej ten zawód medyczny będzie marginalizowany do roli sprzedawcy leków;
● poszerzenie zakresu usług dostępnych w aptekach (np. wykorzystanie cyfryzacji polskich aptek do upowszechnienia Internetowego Konta Pacjenta - zakładanie IKP pacjentom przez farmaceutów), co przełoży się na zwiększenie satysfakcji pacjentów z systemu ochrony zdrowia;
● wykorzystanie potencjału polskich farmaceutów, czyli środowiska, które stale się uczy i podnosi swoje kompetencje;
● roczne oszczędności w wysokości ok. 470 mln zł - tylko przy wprowadzeniu samej usługi porady farmaceutycznej (np. przeglądu lekowego);

Dlatego też zwracamy się do Pani jako osoby mającej bezpośredni wpływ na kształt systemu ochrony zdrowia o zainteresowanie i aktywne włączenie się we wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Polsce oraz przychylność dla zmian legislacyjnych, które doprowadzą do świadczenia opieki farmaceutycznej w jak najszerszym zakresie.

Łączy bowiem nas to samo: dobro farmaceutów i zdrowie pacjentów.

Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki

Patronat medialny nad akcją #APTEKAiOPIEKA promującą wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Polsce objął „Magazyn Aptekarski” i portal farmaceutyczny www.aptekarski.com.