WIF nałożył karę na sklep za reklamowanie leków

WIF stwierdził naruszenie przez sklep zakazu o ktorym mowa w aert. 94a ust. 1a ustawy - Prawo farmaceutyczne, poprzez umieszczenie w sali sprzedaży, przy opakowaniach produktu leczniczego etykiet z nazwą leku i ceną oraz z napisem o treści "ZAWSZE TANIO" oraz wyrazem "ZOOBACZ".

Na sklep nalożono karę pieniężną w wysokości 1500 złotych.

"W kontrolowanym sklepie umieszczono przy opakowaniach produktu leczniczego (...)etykiety z nazwą leku i ceną, zaopatrzone w zachęcajacy do kupna napis o treści: "ZAWSZE TANIO" oraz wyraz  "ZOOBACZ", gdzie w miejscu litery "o" zamieszczono znak graficzny obrazujacy oczy. Uzycie powyższej informacji niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi klientów natak oznakowane towary i na okazyjną cenę, korzystną dla kupującego. Ponadto cena 5,99 posiada końcówkę "99 groszy". Ceny z takimi końcówkami są często stosowanym sposobem na przyciągnięcie klienta, gdyż odbiór ich jest lepszy niż cen o jedną lub kilka jednostek większych.
Cena i sposób jej przedstawienia na etykiecie bezspornie zwracają uwagę i mają charakter reklamowy, ponieważ ich celem jest zachęcenie potencjalnego odbiorcy przekazu do zainteresowania się proponowanym artykułem, a w konsekwencji do dokonania jego zakupu."

WIF w swoim stanowisku jasno wksazuje, że należy wprowadzić rozgraniczenie między zakazaną reklamą placówki obrotu pozaaptecznego i jej działalnosci, a prawnie dozwoloną reklamą produktów leczniczych.

Zdaniem Śląskiego WIF w Katowicach nie jest istotne czy reklama jest dokonywana wewnątrz czy na zewnątrz placówki obrotu pozaaptecznego. Reklama placówki może polegać na działaniu, które bezpośrednio nie będzie zachęcać do zakupu, ale będzie przyczyniać się do tego, aby pacjent skorzystał z usług sklepu ogólnodostępnego ponownie.

 

Przeczytaj całe stanowisko WIF - KLIKNIJ TUTAJ.