Sprostowanie

Dane opublikowane w Raporcie „Pozaapteczny obrót lekami OTC” , których jako źródło wskazywany był Nielsen zostały wykorzystane w Raporcie bez wymaganej zgody i autoryzacji firmy Nielsen, a Nielsen odmawia potwierdzenia autentyczności lub prawidłowości jakichkolwiek danych ujawnionych w Raporcie w związku z powyższym z treści Raportu usunięto jakiekolwiek odniesienia do Nielsen jako źródła danych.