Skarga konstytucyjna Fundacji Dr. Max

"Mając na uwadze wskazane wyżej argumenty, funkcjonujący w obecnym kształcie zakaz reklamy aptek nie spełnia wymogów w zakresie proporcjonalności ograniczenia do założonego celu i w konsekwencji pozostaje niezgodny z art. 20 i art. 22 Konstytucji oraz - skrajnie ograniczając możliwość informowania o działalności apteki lub działaniach odnoszących się do działalności apteki (np. dopłatach do cen leków) z art. 20 i 22 w zw. z art. 54 ust. 1 Konstytucji" - napisano w skardze.

 

Czytaj więcej