Propozycja: jeden farmaceuta - max 4 apteki + kryterium geograficzne

Geografia aptek, maksymalnie cztery apteki prowadzone przez jeden podmiot i odmowa zezwolenia na prowadzenie aptek w regionach, gdzie na jedną placówkę przypada mniej niż 3 tys. mieszkańców - to propozycje zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego.

Członkowie zespołu przygotowali propozycję projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. - Wprowadzamy kilka kryteriów, które pozwolą rozłożyć usługi na rynku i funkcjonowanie samych aptek w sposób równomierny. Chcemy, by działała zasada geografii, polegająca na wyznaczeniu obszaru, w którym apteka może działać bez konkurencji. W drugim przypadku chcemy ograniczyć liczbę aptek, którą może posiadać jeden podmiot - tłumaczył przewodniczący Waldemar Buda, podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu (20 października br).

 

Aby przeczytać więcej - kliknij tutaj.