Prokurator Generalny uznał, że zakaz reklamy aptek jest zgodny z konstytucją

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand przedstawił stanowisko dodatkowe w sprawie zakazu reklamy aptek. Zmienia ono dotychczasowe stanowisko uznając zakaz za konstytucyjny.

"Wartość, jaką jest zdrowie publiczne, ma szczególną legitymacje do dokonywania ingerencji w wolność działalności gospodarczej"

"Brak możliwości reklamy apteki - przy uwzględnieniu charakteru rynku obrotu produktami leczniczymi, który zawiera wiele ograniczeń swobody działalności gospodarczej umotywowanych koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia - nie stanowi nadmiernego ciężaru nałożonego na przedsiębiorców. Zakaz ten kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, nie preferując żadnych podmiotów i nie narusza zasad równej konkurencji."