Koncentracja stanowi praktykę, której celem jest dążenie do monopolizacji

Zgodnie z art. 99 Prawa farmaceutycznego, nie jest możliwe uzyskanie kolejnego zezwolenia na prowadzenie apteki w sytuacji, gdy podmiot występujący o uzyskanie zezwolenia prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 procent aptek ogólnodostępnych - przypomina mec. Krystian Szulc. 

Opinia zachowuje swoją pełną aktualność, gdyż stan prawny nie uległ zmianie. Wydawane przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne wyroki, co do zasady, potwierdzają stanowisko w opinii wyrażone - dodaje mecenas, włączając się w dyskusję na łamach naszego portalu na temat przepisu art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego zawierającego przepisy antykoncentracyjne, w tym zakaz posiadania powyżej 1% aptek na terenie województwa. 

Czytaj więcej na Rynku Aptek.