Felieton Prezes NRA

Prezes NRA, przypomina postulaty które są w ostatnim czasie przedmiotem zażartej dyskusji między sieciami aptekarskimi a przedstawicielami polskich, niezależnych farmaceutów i aptekarzy. 
Czytaj więcej